Etusivu » Ajankohtaista » 2017 » Nuorten seurusteluväkivallan ehkäisystä julkaistu pohjoismainen raportti

Nuorten seurusteluväkivallan ehkäisystä julkaistu pohjoismainen raportti

Julkaistu 1.6.2017

Suomen, Ruotsin ja Tanskan rikoksentorjuntaneuvostojen yhteisessä projektissa koottiin hankkeita, joissa on pyritty ehkäisemään nuorten seurusteluväkivaltaa.

Tanskan rikoksentorjuntaneuvoston organisoima yhteistyöhanke toteutettiin 2016−2017 ja siitä on julkaistu osin ruotsin- ja osin tanskankielinen loppuraportti. Nuorten seurusteluväkivalta on ajankohtainen ilmiö ja tietoisuutta siitä on tärkeä lisätä niin nuorille kuin aikuisille. Nuorten seurusteluväkivallan ehkäiseminen vähentää parisuhdeväkivaltaa myös aikuisiällä. Hankkeen tavoitteena oli koota ja levittää tietoa seurusteluväkivallan ehkäisyn hyvistä käytännöistä ja tarjota ideoita nuorten kanssa toimiville ammattilaisille.

Hankkeen loppuraportissa esitellään hankkeita, kampanjoita ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä materiaaleja Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta. Suomessa tietoisuutta seurusteluväkivallasta ja nuorten lähisuhdeväkivallasta on viime vuosina pyritty lisäämään mm. netissä toteutetuilla kampanjoilla ja nuorille kohdennetuilla monipuolisilla materiaaleilla, esimerkiksi videoilla ja testeillä. Ruotsissa ja Tanskassa nuorille tarkoitettua seurusteluväkivallasta kertovaa materiaalia on tuotettu mm. nettiin sekä kouluympäristöön.

Suomalaisina esimerkkeinä raportissa esitellään kampanjat Mun kroppa. Mä päätän, Right to Choose ja #Respect, hankkeet Turvaverkko (2011−2014), My Space, Not Yours! (2015−2017) ja DejtPark sekä Turvataitoja nuorille -opas; Uskalla olla, uskalla puhua -opas ja Nettiturvakoti-sivusto. Rikoksentorjuntaneuvosto kerää tämän vuoden aikana nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville tarkoitettuja rikosten ehkäisyyn liittyviä suomalaisia materiaaleja. Näitä materiaaleja tullaan kokoamaan teemoittain neuvoston verkkosivuille ja myös pohjoismaiseen raporttiin koottuja seurusteluväkivallan materiaaleja esitellään sivulla. Materiaalikokonaisuus julkaistaan loppuvuodesta 2017.

Liitetiedostot

Sivun alkuun |